En roligare samvaro med din häst


Samarbete, kommunikation och kontroll


Hästen är ett flyktdjur. För att överleva har den valt att leva i flock. Detta är två grundläggande faktorer som vi bör ha i minnet närhelst vi arbetar med dessa underbara djur. Människan är ett rovdjur – en jägare – och faktum är att vi äter hästar. Detta vet hästarna naturligtvis om. Vi luktar vad vi äter och det finns inget by-tesdjur i den här världen som inte kan känna ett rovdjur på lukten.  Trots detta så fungerar relationen mellan människa och häst oftast över förväntan. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Mitt mål är där-för att hela tiden lära mig mer om hästarnas beteende, behov, språk och förutsättningar. Endast genom att aldrig betrakta mig själv som fullärd kan jag ständigt utvecklas och därmed bli en bättre »hästmänniska» (i ordets rätta bemärkelse).

 

HÄSTEN I DET FRIA.

Hästar lever i flock. För ett bytesdjur är flocken helt avgörande för artens överlevnad. Flocken är hästens livförsäkring. Flocken befinner sig i ständig rörelse. Hästen är ett stäppdjur och den äter ungefär sexton timmar per dygn. När den äter, äter den gräs. När den inte äter ägnar den det mesta av tiden åt att sova. En eller flera hästar har alltid »vakttjänst». Det tycks fungera enligt någon form av »rullande schema».

 

 

Det finns många olika åsikter om rangordningen i en hästflock. En sak är dock säker, det finns alltid en ledare, en häst som är chef och har det sista avgörandet i olika frågor. Ledarhästen är ofta ett äldre sto. Precis som i människans värld så är chefsjobbet ganska ensamt och inget som var och en strävar efter. Det är min uppfattning  att ledarhästen sällan blir utmanad. Om säkerheten fungerar väl och om individerna i flocken känner sig trygga så förblir ledarhästen outmanad. Däremot har jag sett att det förekommer en hel del kamp om platsen direkt under ledarhästen. Det är en eftertraktad position som, hos våra tamhästar, oftast innehas av en valack.

 

MODERN HÄSTHÅLLNING.

Tamhästen lever ofta ett liv som till stora delar skiljer sig från den vilda hästens. Min målsättning är att – så långt det bara är möjligt – låta hästen leva som en häst. Själva hästhållningen är en naturligtvis en mycket viktig del av min NH-filosofi.

 

POSITIVT LEDARSKAP.

Flocken är alltså hästens livförsäkring. När vi tar hästen ifrån flocken för att arbeta med den så bör vi alltså vara medvetna om att vi tar den ifrån sin trygghet. Eftersom vi alla eftersträvar en säker och lugn tillvaro med våra hästar bör vi alltså ersätta tryggheten i flocken med någonting annat. Målet bör därför vara att skapa en relation med hästen där den känner sig lika trygg tillsammans med oss som den gör i sin flock – eller ännu tryggare. Ledarhästen styr i de allra flesta fall sin flock med ett stort lugn och med mycket små signaler. Om det behövs större tillsägelser är dessa alltid oerhört väl tajmade och en häst är aldrig långsint. Hästen ställer inte heller några krav på andra hästar om det inte är direkt relaterat till flockens säkerhet och överlevnad. Och hästar rider inte på varandra.

 

Den som vill bli en bra och respekterad ledare till sin häst gör nog klokast i att – så långt det är möjligt – lära sig av en duktig flockledare, alltså av en häst. Genom att lära sig att tyda hästens signaler och på så sätt börja kommunicera med hästen, kan vi komma otroligt långt med vår egen hästhantering. Genom att i alla möjliga och omöjliga sammanhang ställa oss den enkla frågan »varför?» kan vi hitta svaren på alla reaktioner hos hästen och alla eventuella kommunikationsproblem. Det finns nästan alltid en bra förklaring till hästens beteende i olika sammanhang och det är vår uppgift att lära oss att tolka olika situationer och att aldrig ta någonting för givet. En bra ledare ger inte order, utan en riktigt bra ledare lockar fram det bästa i varje individ och anpassar sina förväntningar till individens förmåga.

 

POSITIV INLÄRNING.

Vårt mål i relationen med hästar är i stort sett alltid att lära dem något, att skola dem inom någon gren eller att förbereda dem för ett liv i arbete. Men innan vi är redo att skola hästar bör vi tillåta oss att själva bli skolade av hästarna. Genom att lära oss hur de fungerar, vad som styr deras behov och hur deras inlärning går till kan vi hela tiden utvecklas och själva bli bättre »hästmänniskor». Varje häst jag jobbar med lär mig massor av nya saker. Jag blir hela tiden bättre och bättre på att tolka hästarna, kommunicera med dem och på att uppfatta nyanserna i deras språk. Jag har också insett att det förmodligen inte finns något djur som är mer samarbetsvilligt än hästen. Hästar är – framför allt med tanke på omständigheterna – obeskrivligt positiva till samarbete med människor. De vänder sig själv in och ut för att göra oss till lags. Detta bör vi alltid hålla i minnet. Jag har hittills aldrig stött på en häst som är varken dum, trög, envis, elak, istadig eller stirrig. Däremot träffar jag ständigt på hästar som ifrågasätter min lämplighet som ledare. Detta anser jag vara ett oerhört klokt drag, med tanke på att det faktiskt handlar om att överleva eller att bli lejonmat.

Under årens lopp har jag lyckats hitta några enkla regler för mig själv i mitt samarbete med hästarna. Genom att följa dem har jag insett att jag helt enkelt inte kan göra fel.

 

SÄTT HÄSTEN I CENTRUM.

Genom att ta hänsyn till hästens behov och förutsättningar och genom att lära dig hästens språk och hur den kommunicerar kan du bara bli en bättre och bättre »hästmänniska». Lär dig att uppskatta tanken på att du aldrig blir fullärd. Se möjligheterna i alla problem och hitta glädjen i att lösa dem tillsammans med hästen. Naturlig hästhantering är en grundläggande och heltäckande filosofi som – för att vara trovärdig – måste genomsyra all kontakt med djuren. Umgänget med hästar är alltid roligt, lärorikt och utvecklande.

 
Våra läsare har gett artikeln betyget 5,4 av 5.
574 har röstat hittils. Rösta du också!


Kommentera artikeln!


Copyright © dot.kontroll 2006

Fakta om artikelskribent:


dot.kontroll Artikeln är skriven av Christine Pamp på dot.kontroll.Fler artiklar skrivna av Christine Pamp:


En roligare samvaro med din häst

(Läst 48406 gånger. Betygsatt till 5,4 av 574 läsare.


Hitta rätt i din Ridning

(Läst 32832 gånger. Betygsatt till 5,4 av 294 läsare.


Bettets användning och verkan

(Läst 50627 gånger. Betygsatt till 5,2 av 658 läsare.


Rätt sadel på rätt plats.

(Läst 36413 gånger. Betygsatt till 3,3 av 638 läsare.


Tävla i western - lek eller allvar?

(Läst 24087 gånger. Betygsatt till 5 av 113 läsare.Denna artikel är publicerad på http://www.western-ridning.com

Analysera din text

Hitta adverb och andra analyser gratis.
Stellans skogstjänster