Allmänt om de olika grenarna i Westernridning


Westernridningen breder ut sig över Sverige, och det är förståeligt - westernridning står för samarbete, kommunikation och kontroll - alltså tre stöttepelare som vi alla vill ha i vår ridning.


Du behöver inte bli westernryttare för att plocka godbitarna ur westernfilosofin, använd precis de westernmetoder du behöver i din hopp- eller dressyrträning. 


Men börja med att glömma uttrycket "Vilda Västern", för det fanns bara i Hollywoods studios för länge sedan, du kan inte hitta något lugnare och mer kontrollerat än westernridning!

 

Westernridningens grenar

I westernridning kan man tävla i många olika grenar, allt efter behag och vad man själv och hästen passar till, det är bara att välja och vraka!

I Pleasure visar alla tävlande upp sig samtidigt på arenan. Man visar upp sin häst, hur den är att rida och hur lydig och smidig den är. Domaren talar om när alla ska byta gångart eller varv. Pleasure betyder nöje, och det är precis det den här grenen handlar om, det ska vara ett nöje att rida just din häst.
  

I Western Horsemanship är det istället ryttaren som bedöms. Här måste man sitta bra - i lodrät sits - hålla händerna på rätt ställe, ge hästen rätt hjälper och korrigera den på ett riktigt sätt. Man rider både ett individuellt mönster och runt arenan tillsammans med de andra ryttarna.
 

I Western Riding rider man ett mönster som finns i regelboken. För nybörjare finns det enkla mönster utan galoppombyten, men annars är det viktiga i den här grenen att man ska visa upp en lydig häst som gör smidiga och fina serpentiner med byten i, och i övrigt också klarar mönstret på ett väluppfostrat sätt i rätt form. En western riding häst är faktiskt en dressyrhäst, precis som de hästar måste vara som ska ridas i nästa gren också.
  

Reining är ett dressyrmönster i galopp kan man säga. Man ska rida ett mönster ur regelboken, och det innehåller olika stora och snabba volter i galopp, sliding stop, spin och rollback. Man kan tro att det bara ska gå så fort som möjligt, och det är naturligtvis helt fel - här är det kontroll som gäller! Regelboken uttrycker väldigt klart att hästen ska vara fullständigt under kontroll i varje moment.
  

Trail är hindergrenen, fast utan hopp. Här gäller det att rida en bana på det vis som domaren har angett i sin banskiss. Här kan det bli fråga om riktigt trixiga hinder som kräver mycket lydnad,kontroll och samspel mellan dig och din häst.
  

Versatile Horse betyder allsidig häst, och det visar man verkligen upp här, den här grenen är en blandning av grenarna pleasure, western riding, reining och trail. Det finns ett mönster, och det rider var och en, det här är en svår dressyrgren som rids av de bästa ryttarna.
  

Boskapsgrenarna Cutting och Working Cowhorse är så nära det ursprungliga boskapsarbetet man kan komma. I cutting ska hästen själv se till att en utskiljd kalv inte smiter tillbaka till sin flock och i cowhorse ska ryttaren valla kalven i ett speciellt mönster. De här båda grenarna kräver väldigt mycket kunskap och träning, inte bara träning på att rida, utan faktiskt även på att förstå sig på kor.


Lassogrenarna Dummy Roping och Dummy Stopping är inte heller så enkla, fast här gäller det att inte trassla in sig i ett lasso! I Sverige kastar vi inte lasso på djur, utan vi har en låtsaskalv som dras efter en bil eller motorcykel. Det är den som kallas dummy.
  

I Barrel Race och Pole Bending gäller det att snabbast ta sig genom en bana av tunnor eller pinnar, som slalom ungefär. Det går väldigt fort, och de hästar som gör detta brukar verkligen tycka att det är jättekul. Men det gäller att de inte är för laddade, för då kan det gå så fort att det blir svårt att styra dem, och då förlorar man obönhörligt. En mjuk och styrbar häst är viktigast här.
 

Cutting

Hästen ska visa upp sin vallinstinkt sk. cowsense genom att hålla en kalv i taget åtskild från hjorden. Ryttaren får minuspoäng om han märkbart hjälper hästen.

 

Herd Work

Herd Work är en träningsgren för ryttare som senare vill tävla i Cutting. Tidigare nämnda paragrafer rörande Cutting gäller, med undantag.

 

Working Cowhorse

Först rids ett mönster utan kalv, därefter ska ryttaren fösa en kalv efter ett förbestämt mönster. 

 

Team Penning

Ett lag på tre ryttare skall inom angiven tid skilja ut och driva in optimalt tre djur, märkta med samma siffra eller mas samma färg på halsbandet, i en fålla. Den snabbaste tiden vinner, Godkänt resultat uppnås även med ett eller två djur i fållan. Det lag som fått in flest djur placeras högst, oavsett tiden.Ranchhästgrenar

 

Ranch Cutting

Ett numrerat djur skall skiljas ut ur en boskapshjord för att visa hästens förmåga att hantera boskap. När hästen nöjaktigt visat sin förmåga i Cutting, skall ekipaget driva djuret in i en fålla i den andra änden av banan.

 

Ranch Trail

Banan skall bestå av minst sex hinder som skall vara utformade för att visa hästens förmåga och villighet att utföra olika moment som man kan råka ut för under en normal arbetsdag på en ranch. Om möjlighet finns skall realistiska och naturliga hinder användas. När möjlighet finns är det att föredra att banan sätts upp utanför arenan och att terrängen och de naturliga omgivningarna används. En häst skall belönas för korrekta gångarter och en alert attityd mellan hindren.

 

Reining

Westernridningens kanske mest spektakulära gren. Deltagarna skall rida ett angivet mönster, och kunna ha full kontroll över hästens alla rörelser. Hästen skall villigt låta sig ridas, med mycket litet eller inget synbart motstånd och skall helt kontrolleras av ryttaren. Varje egen rörelse från hästens sida, skall betraktas som brist på, eller tillfälligt förlust av kontroll och därför ges poängavdrag i förhållande till graden av avvikelse. Premieras skall mjukhet, finess, snabbhet och bestämdhet i utförandet av de olika rörelserna, med bibehållande av kontrollerad fart.

 

Western Riding

Western Riding är en gren där kvaliteten på hästens gångarter, galoppombyten, lydnad, uppförande och temprament bedöms. Hästens skall ridas i normalt tempo, vara känslig, lydig och ha lätta och fria rörelser. Premieras skall och betoning läggas på mjukhet, taktmässighet ( genomföra mönstret med bibehållen takt ) och hästens förmåga att byta galopp, exakt och lätt, rena byten ( med bak- och framben samtidigt ), mitt emellan två markeringar.

 

Trail

I trail skall hästens förmåga att ta sig över och igenom hinder bedömas, med tonvikten på uppträdande, svar på ryttarens hjälper och samarbetsvilja. Trail bygger på de olika typer av hinder man kan träffa på vid ridning ute i naturen, ex grindar, broar och stockar.

 

Olika typer av obligatoriska hinder som ingår är: Grind, bommar och ryggningshinder. Andra hinder som ofta förekommer är träbro, vändning i fyrkant bestående av bommar etc. Vid passage genom grind kan ryttaren passera endera med hästens framdel först, eller rygga genom hindret. Ryttaren får inte vid något tillfälle tappa kontrollen över grinden utan att få poängavdrag.

 

Vid ridning över minst fyra bommar kan dessa ligga på ett rakt spår, på ett böjt spår, i sick sack eller upplyfta. Det skall vara samma avstånd mellan bommarna och detta mäts från den punkt där hästen skall passera.

 

Ryggning genom hinder sker vanligtvis genom att bommar läggs ut på marken i L-mönster, V mönster eller liknande. Hästen får inte slå i bommarna vid något tillfälle.

 

Hästen skall passera hindren i kontrollerad form och hastighet. Den skall dessutom titta på det hinder den passerar, se var den sätter ned hovarna och utföra samtliga momenten med lätthet och grace. I Trail betyder hästens förtroende för ryttaren mycket. Minsta olydnad kan lätt leda till straffpoäng.

 

Western Pleasure

Hästens gångarter och form I Western Pleasure rider alla deltagare inne på banan samtidigt. Man rider längs fyrkantsspåret i de olika gångarterna. Domaren bedömer hästens form, mjukhet och gångart. C:a 80% av bedömningen ligger på hästen i denna diciplin, resterande på ryttarens sits, hållning och förmåga att kommunicera med sin häst.

 

Hästen skall gå i en form där halsen är nära nog rak och med huvudet framför lodplanet. Går hästen med öronen under manken i fler än fem steg i följd skall ekipaget diskvaliceras.

Hästens huvud skall hållas still och med endast lätt eller ingen kontakt med hästens mun. Det är vanligt i Pleasure att ryttaren rider med löst hängande tyglar. Man skall få intrycket att hästen är ett nöje (a pleasure) att rida.

 

I Western Pleasure klasser med upp till trettiotalet ryttare är det naturligtvis oerhört svårt för domaren att rangordna ekipagen, framförallt de i mellanskiktet. Domaren har ofta bestämt vinnaren på ett tidigt stadium i klassen och ägnar resterande del av tiden till att separera de övriga.

 

Western Horsemanship

I Western Horsemanship skall ryttarna rida ett av domaren ritat mönster där olika moment ingår.

 

Galoppfattningar, förvänd galopp, ryggningar, roll backs och gångartsbyten är exempel på moment som ofta ingår. Ryttarna rider först mönstret en och en och rider därefter ut på fyrkantsspåret för sk railwork på samma sätt som i Western Pleasure.

 

Ryttaren skall ha endast lätt eller ingen kontakt med hästens mun och en häst som går i rätt form och utför momenten med precision och exakthet får bättre poäng om ryttaren rider med helt lösa tyglar.

 

Bedömning

Domaren lägger här, i motsats till i Western Pleasure, 80% av bedömningen på ryttaren och dennes sits och hållning. Utförandet av mönstret, exakthet i momenten, ryttarens sits, hållning och hjälper är det som i huvudsak bedöms.

Railworken är endast till för att särskilja likaplacerade ekipage.

 

Versatile Horse

Versatile Horse är en gren där hästens mångsidighet visas upp.

 

Grenen är en mix av klasserna Trail, Reining och Western Riding.

 

I Versatile Horse, eller Super Horse som grenen kallas i USA, skall ryttaren gå igenom en grind, trava över bommar, rygga genom ett L-format hinder, fatta vänster galopp och sedan göra byten mellan uppställda koner längs långsidan. Därefter ökad trav över diagonalen.


 

Efter detta skall ryttaren utföra en del Reiningmoment som spin, galoppvolter, stop och sliding stop och avslutar med att rygga minst 10 meter.

 

Showmanship at Halter

Här bedömmer man enbart förmågan att visa en häst i grimma. Hästen är enbart ett medel för att demonstrera uppvisarens kunskaper och förberedelser. 

 

Alla tävlingsgrenar är beskrivna i tävlingsreglementet.Våra läsare har gett artikeln betyget 5,3 av 5.
136 har röstat hittils. Rösta du också!


Kommentera artikeln!


Copyright © Lojsett 2005

Fakta om artikelskribent:


Mer info om författare
Artikeln är skriven av Lojsett på Lojsett.Fler artiklar skrivna av Lojsett:


Allmänt om de olika grenarna i Westernridning

(Läst 41519 gånger. Betygsatt till 5,3 av 136 läsare.Denna artikel är publicerad på http://www.western-ridning.com

Analysera din text

Hitta adverb och andra analyser gratis.
Stellans skogstjänster