HarmonyHorse


Ove Lind är HovVerkmästare inom AANHCP med förbättringar av rörelser och gångarter som specialité men även rehabilitering av sk. "hovbenssänkning", hovbensrotation, kronisk fång och genomgående sprickor. Att underhållsverka hovar är enkelt. Så enkelt att vi kan lära dig det på en helgkurs.
Hemsida: www.harmonyhorse.se
HarmonyHorse har ännu inte länkat hit. Därför skrivs ingen klickbar länk ut.

Artiklar publicerade av Ove Lind:


Ännu inga artiklar publicerade

Analysera din text

Hitta adverb och andra analyser gratis.
Stellans skogstjänster