OLWS - Overo Lethal White Syndrome


Detta är en tung men intressant text som främst riktar sig till uppfödare. Ämnet uppfattas som hetluft. Läsning på egen risk.


OLWS (Overo Lethal White Syndrome) är en genetisk färgkollision som när den uppstår, resulterar i ett helt eller nästan helt vitt föl som föds med ett outvecklat tarmsystem. Detta innebär att fölet dör, oftast inom 24 timmar efter födseln av ett kolikliknande tillstånd. Men, ett OLWS föl har alltid ärvt anlaget från båda sina föräldrar. Det betyder att man måste betäcka två (2) anlagsbärare med varandra för att ens risken med ett OLWS föl skall kunna uppstå.

Även om man betäcker två (2) anlagsbärare med varandra, är risken mindre än 25% att resultatet blir ett OLWS föl (L/L), (50% risk att avkomman får anlaget (N/L), och över 25% chans att avkomman är fri från anlaget (N/N). En häst med ett OLW anlag är per definition en helt frisk och sund individ.

 

Då och då föds helvita eller nästan vita föl efter Paintföräldrar med overo blodslinjer. Till en början verkar dessa föl helt normala, men ganska snart uppträder koliksymptom som beror på en oförmåga att få avföring att passera genom tarmsystemet.

 

Detta tillstånd som kallas Overo Lethal White Syndrome (OLWS) leder alltid till döden, och resulterar i såväl känslomässig som ekonomisk förlust för uppfödaren. Utredare vilka har jobbat med detta i USA kallar sig för hästgenetik gruppen och den består av fakultetens medarbetare som försöker förbättra hästars hälsa och hästavel, genom att undersöka den genetiska grundvalen på sjukdomar som finns hos hästar.

 

Hästgenetikgruppens mål är att hitta den genetiska grundvalen för OLWS. Om en orsakande gen kan hittas innebär detta att Painthäst uppfödare kan göra mer välgrundade avelsbeslut och minimera uppträdandet av OLWS. Kroppen hos alla levande organismer består av protein, mineral och vatten. Proteinerna innehåller en stor del av kroppens struktur, och reglerar kroppsfunktioner genom att uppträda som hormoner och enzymer. Proteinernas byggstenar är aminosyror och proteinernas funktion är beroende av aminosyrornas ordningsföljd.

Aminosyrornas ordningsföljd bestäms av DNA vars kod bestämmer kroppens uppbyggnad, tillväxt och funktion. Koden för nedärvningsbara tillstånd som OLWS finns i DNA och därför måste dess uppbyggnad bestämmas innan man vet hur det orsakar sjukdomstillstånd. På liknande sätt som protein består av aminosyror, så består DNA av baser. Dessa baser är ordnade i tripletter som kodar till aminosyrorna.

 

När basparen ändras (genom mutation) och orsakar ett ”aminosyreutbyte”, ändras proteinets kodade funktion. Förändringen av proteinfunktionen orsakar genetiska drag, inklusive sjukdom. University of Minnesota har varit involverade i forskning kring OLWS sedan många år. Den första anatomiska beskrivningen av OLWS gjordes 1982 av Dr Bruce Hultgren, som också noterade likheten mellan OLWS och vissa tillstånd hos människor och laboratoriedjur.

 

Paul Vrotsos var motiverad att finna orsaken till OLWS, eftersom hans ston fått OLWS föl. Han var medveten om, baserat på sin egen erfarenhet och vetenskaplig utbildning, att det fanns vilseledande information som cirkulerade om OLWS. Vissa uppfödare baserade sina avelsbeslut på denna felaktiga information. Han visste också att små uppfödare som han själv behövde den bästa möjliga information som fanns tillgänglig för att vara framgångsrik. Vrotsos anslöt sig till gruppen för att hjälpa till att hitta en molekylär orsak till OLWS, så att myterna kunde avlivas och korrekt fakta spridas. Arbetet började, som många projekt gör, i biblioteket.

 

Fakta var att orsakande gener ansvariga för liknande tillstånd hos andra arter hade hittats. Gruppen valde att sekventera (bestämma ordningsföljden på baspar och de resulterande aminosyrorna) hos två ”genkandidater”. Under sommaren 1996 (mitten av Minnesotas avelssäsong) samlades vävnad in från fyra OLWS drabbade föl. Under vintern och våren 1997 (sekventerades) jämfördes vävnad från normala hästar med de OLWS drabbade. Under försommaren , trodde gruppen sig ha hittat en mutation; två baspar hos OLWS angripna föl skilde sig från de man hittat hos normala hästar i en gen som kontrollerar en viktig receptor (mottagare). Denna ändrade en aminosyra i en kritisk sektion. Nästa steg var att utveckla ett test för de normala och letala sekvenserna samt att jämföra prover från OLWS drabbade föl med fölens föräldrar och icke drabbade hästar. Detta skulle bestämma sambandet mellan gensekvensen och sjukdomen.

 

Varje gen har två enheter (alleler) varav föl ärver en från vardera föräldern. Det förväntades att OLWS föl skulle ha två letala alleler (L), att deras föräldrar skulle ha en normal (N) och en letal (L) allele och enfärgade hästar av andra raser att ha två kopior av den normala allelen. För att kunna testa den teorin fick genetiska gruppen hjälp av Minnesota Paint Horse Association. De bidrog med 100 blodprov för analys. Testresultaten blev som väntat; alla OLWS föl var L/L, deras föräldrar N/L och enfärgade hästar N/N.

 

Detta är starka bevis för att den upptäckta genmutationen är orsaken till OLWS. Till dags dato är nästan 1000 hästar testade och resultaten är överensstämmande. Nästa steg för att bevisa att denna mutation orsakar OLWS är att visa en förändring i receptorns funktion i vävnad, detta arbete fortskrider. Genom samverkan testas Paints över hela landet för att bestämma sambandet mellan förekomsten av den letala allelen och färgteckningen. Även om resultaten ännu inte är slutgiltiga verkar det som om alla overos inte är lika, åtminstone vad gäller denna gen. Overos kan vara antingen (N/N) eller (N/L). Det har inte hittats någon levande vuxen häst som har dubbel uppsättning av den letala sekvensen (L/L) fastän åtskilliga helvita Paints har testats. Anlagsbärare har hittats hos overos, tobianos, toveros, breedingstock, crop-outs och Pintos.

 

Tester har också visat att 95% av alla overohingstar i världen är bärare av OLWS anlaget.

 


 
Våra läsare har gett artikeln betyget 5,4 av 5.
39 har röstat hittils. Rösta du också!


Kommentera artikeln!


Copyright © Nilsson Quarterhorse 2005

Fakta om artikelskribent:


Mer info om författare
Artikeln är skriven av Marie Nilsson på Nilsson Quarterhorse.

Vi tränar, tävlar och förmedlar Amerikanska Quarterhästar, vi bedriver även uppfödning i liten skala. Vårt mål med uppfödningen är att bidra med goda exemplar av Quarterhästen. Därmed strävar vi efter god exteriör och avlar med prestationsblod, allt för att få fram en så bra häst som möjligt.

Fler artiklar skrivna av Marie Nilsson:


American painthorse

(Läst 20383 gånger. Betygsatt till 5,1 av 76 läsare.


Färgteckningar på Painthästen

(Läst 11887 gånger. Betygsatt till 4,7 av 16 läsare.


OLWS - Overo Lethal White Syndrome

(Läst 12096 gånger. Betygsatt till 5,4 av 39 läsare.


Quarterhästen

(Läst 28184 gånger. Betygsatt till 5,2 av 150 läsare.Denna artikel är publicerad på http://www.western-ridning.com

Analysera din text

Hitta adverb och andra analyser gratis.
Stellans skogstjänster