Färgteckningar på Painthästen


Painthästen finns i flera vackra färger och mönster. Men vad är overo?


OVERO (oh vair’ oh)
En färgteckning som är mer ovanlig än tobianoteckningen. Tidigare antogs det att overogenen (vilken som helst) var recessiv, men nu börjar fakta framträda som påvisar att overoteckningen nedärvs som ett dominant karaktärsdrag. Anledningen till att overoteckningen trots det verkar mer sällsynt kan vara att minimalt tecknade tobianos   är lätta att identifiera till skillnad från minimalt tecknade overos som ofta ser ut som enfärgade individer. Overon är antagligen lika vanlig som tobianon, men att overoteckningen kan vara nästan osynlig.

 

Många overos visar en blandning av två eller fler typer av overogener. Detta kan göra det svårt att identifiera en individs egentliga teckning. 

 

Overoteckningen delas in i olika grupper, beroende på kännetecken.

 

CALICO OVERO

Karakteriseras av oregelbundna vita fält mer utspridda, som prickar eller  stänk av färg i de vita områdena.

 

FRAME OVERO

Ordet ”frame” (ram) hjälper till att beskriva denna teckning; vita fläckar som visar sig på hästens sidor med en ram av färg som omger det vita. Denna teckning antas ha följt med de spanska hästarna.

 

SABINO OVERO

Sabinon , en teckning som återfinns hos många raser. Sabinos har en del gemensamma kännetecken med frame overo men det finns flera skillnader.

 

SPLASHED WHITE OVERO

Detta är den minst dokumenterade teckningen, de flesta är till och med omedvetna om dess existens. Inom Paintrasen är splashed Whites ofta cropouts från Quarterhästar.

 


TOBIANO (two be yah’ no)

Är den vanligaste skäckteckningen, och som overoteckningen är den känd för att vara dominant. Om en tobianogen finns hos en individ har denne en synbar tobianoteckning.

 

TOVERO (two vair’ oh)

En Painthäst som visar drag från både Overo och Tobiano hamnar under denna färgbenämning. Om man parar en overo med en tobiano kan resultatet bli en avkomma som har en blandning av båda teckningarna.

 

En nämnd betäckning ger avkomman en större chans att få ovanliga kännetecken med karaktärsdrag av båda typerna. Toveros kan producera tobianos, overos, toveros och enfärgade. En tovero kan vara homozygot för tobianoteckningen.

 

PAINT BREEDINGSTOCK

En enfärgad Paint –Paint Breedingstock, registreras även den i APHA, men den hamnar i ett särskilt register.


En breedingstock är enfärgad men bär  anlag för färg.  En Paint Breedingstock besitter samma goda egenskaper som en Regular Paint (en med fläckar), både i aveln och på tävlingsbanan.

  
Våra läsare har gett artikeln betyget 4,7 av 5.
16 har röstat hittils. Rösta du också!


Kommentera artikeln!


Copyright © Nilsson Quarterhorse 2005

Fakta om artikelskribent:


Mer info om författare
Artikeln är skriven av Marie Nilsson på Nilsson Quarterhorse.

Vi tränar, tävlar och förmedlar Amerikanska Quarterhästar, vi bedriver även uppfödning i liten skala. Vårt mål med uppfödningen är att bidra med goda exemplar av Quarterhästen. Därmed strävar vi efter god exteriör och avlar med prestationsblod, allt för att få fram en så bra häst som möjligt.

Fler artiklar skrivna av Marie Nilsson:


American painthorse

(Läst 20382 gånger. Betygsatt till 5,1 av 76 läsare.


Färgteckningar på Painthästen

(Läst 11886 gånger. Betygsatt till 4,7 av 16 läsare.


OLWS - Overo Lethal White Syndrome

(Läst 12096 gånger. Betygsatt till 5,4 av 39 läsare.


Quarterhästen

(Läst 28184 gånger. Betygsatt till 5,2 av 150 läsare.Denna artikel är publicerad på http://www.western-ridning.com

Analysera din text

Hitta adverb och andra analyser gratis.
Stellans skogstjänster